Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck (Ke och Fy åk4-5)

Skapad 2021-02-15 16:54 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Fysik Kemi
Vad är luft? Väger luft? Känns luft?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina förmågor att:

·         Genomföra systematiska undersökningar i kemi och fysik, och (Ke, Fy)

·         Använda kemins och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (Ke, Fy)

Centralt innehåll

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. (Fy)
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar. (Fy)
 • Luftens egenskaper och sammansättning. (Ke)
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. (Fy)

·       Arbetssätt

Vi samtalar och tränar då på att använda ord och begrepp. Du får träna din förmåga att beskriva, förklara, granska, motivera och undersöka.

Du får lära dig genom att titta på filmer som beskriver begreppen: Luft, tryck, högtryck, lågtryck, barometer.

Du får arbeta med arbetsblad och lärobok.

Du får ett test i slutet av arbetsområdet för att visa vad du kan.

Kunskapskrav

·      Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

·         Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

·         Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. (Fy)

Bedömning

Vi kommer att göra avstämningar då vi samtalar om det vi lärt.

Du får visa vad du kan då du arbetar med din arbetsbok.

Du får avsluta med att göra ett test ”Kan du det här?”

Uppgifter

 • Länkar till filmer om Luft och tryck

Matriser

Fy Ke
Luft och tryck Åk 4-6 Ke/Fy

Luft och tryck

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Berätta om luft
 • Ke  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta något om vad luften består av och ur den är uppbyggd.
Jag kan berätta om vad luften består av och ur den är uppbyggd. Jag kan även berätta om luftens egenskaper.
Jag kan berätta om vad luften består av och ur den är uppbyggd. Jag kan även berätta om luftens egenskaper. Jag använder ord och begrepp som är relevanta till ämnet.
Luft väger och trycker
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om ett experiment som visar att luft väger. Jag kan inte berätta om hur man kan visa att luft trycker.
Jag kan berätta om ett experiment som visar att luft väger. Jag kan berätta om hur man kan visa att luft trycker.
Jag kan berätta om ett experiment som visar att luft väger. Jag vet hur mycket 1 liter luft väger. Jag kan berätta om hur man kan visa att luft trycker. Jag kan berätta vad en barometer är för något.
Högt och lågt tryck
 • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om och jämföra högt och lågt tryck.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om och jämföra högt och lågt tryck.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om högt och lågt tryck. Jag kan förklara vad som händer när trycket ändras. Jag kan använda ord och begrepp som är relevanta för ämnet.
Väder och vind
 • Fy  4-6
Jag kan inte förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag kan på ett detaljerat sätt förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår. Jag kan också berätta om högtryck och lågtryck.
Föroreningar i luften
 • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om föroreningar i luften.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om föroreningar i luften. Jag kan berätta varifrån de kommer. Jag kan berätta hur föroreningar sprids.
Jag kan berätta om föroreningar i luften. Jag kan berätta varifrån de kommer. Jag kan berätta hur föroreningar sprids. Jag kan berätta om vilka skador de gör. Jag kan berätta hur vi kan göra för att minska luftföroreningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: