👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2021-02-15 18:57 i Vreta kloster skola Linköping
Vi fördjupar oss om olika energikällor och lär oss hur de fungerar och vad de heter. Vi lär oss vilka som är förnyelsebara och vilka som inte är det. Vi diskuterar och lär oss vilka som leder till utsläpp av växthusgaser och vilka som inte gör det. Viktiga begrepp att lära sig är förnyelsebara, fossila bränslen och växthusgaser.
Grundskola 4 – 6 Biologi Teknik Fysik
Varifrån kommer den energi som vi behöver i våra hem? Hur går det till att omvandla naturresurser till elektricitet? Finns det energikällor som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Är vissa mer miljövänliga? Vilka ska vi satsa på i framtiden?

Innehåll

Vi fördjupar oss om olika energikällor och lär oss hur de fungerar och vad de heter. Vi lär oss vilka som är förnyelsebara och vilka som inte är det. Vi diskuterar och lär oss vilka som leder till utsläpp av växthusgaser och vilka som inte gör det. Viktiga begrepp att lära sig är förnyelsebara, fossila bränslen och växthusgaser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi Tk
Energikällor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
"använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,"
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskus­sioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig informa­tion och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informatio­nens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda in­formationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
"använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället."
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några natur­vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens be­grepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbar­het och flöde. Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskap­liga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstör­barhet och flöde. Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.