Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av dunderkalaset kapitel 1:4

Skapad 2021-02-16 07:06 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Planering utav arbetet kring dunderkalaset. Denna planering är för kapitel 1 del 4.

Innehåll

Planering av Dunderkalaset - Kapitel 1:4

 

Detta är en planering inför vår fjärde träff med femårsgruppen och arbetet med arbetsmaterialet Dunderkalaset. Under denna aktivitet är det dags att genomföra det tredje uppdraget som jätten Jalle och älvan Tindra nu har gett oss.

 

 

 

Förberedelser: De förberedelser som genomförts innan denna aktivitet är att ha läst igenom materialet noggrant. Kopierat och skrivit ut det material som är nödvändigt för att genomföra aktiviteten. Vi har förberett genom att skapa namnskyltar till att barn som deltar i undervisningen där deras namn kommer att stå. Återigen har vi fått ett brev skickat till oss från Jalle och Tindra. 

 

 

 

Syfte:

 

- Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler (siffror & bokstäver)

 

- Att utveckla logografisk läsning (ordbilder) 

 

- Att utveckla förståelse för antal och ordningstal

- Arr uttrycka sig muntligt samt via bild och text

-Att utnyttja digitala hjälpmedel.

 

 

 

Material:

 

Materialet kommer att bestå av diverse material av den skapande karaktären. Pennor, papper, kartong, målarfärg m.m. Vi kommer även att använda oss av ett utskrivet alfabet för att förtydliga och synliggöra alfabetet, både stora och små bokstäver. Vi kommer även att använda oss av en stor whiteboard för att kunna skriva ut bokstäver och ord för att göra det tydligt för alla. Vi kommer även att använda oss av digitala verktyg (Ipad) för att kunna synliggöra bokstäver och ord men även för att kunna träna på att skriva på dem. 

 

 

 

Dokumentation: 

 

Dokumentationen kommer att ske via främst stillbilder tagna av oss pedagoger samt det skapande material vilket vi tillsammans tillverkar. Genom det skapande materialet kommer vi att kunna synliggöra olika typer av utveckling under dunderkalasets gång. Det skapar också förutsättningar för reflektion mellan barnen och tillsammans med pedagogerna där vi tillsammans kan samtala om vad vi precis gjort genom att upprepa saker men också vid senare tillfällen för att bli påmind om vad vi gjort vid tidigare undervisningstillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: