Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans projektbeskrivning VT 2021

Skapad 2021-02-16 08:18 i 185341 Förskolan Guldgruvan Stockholm Farsta
Förskola
Alla barn på Nyckelpigan ska erbjudas möjligheter till ett lekfullt lärande, utforskande samt ställas inför nya utmaningar. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt både för barn och pedagoger.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektbeskrivningen. Utifrån stödmaterialet reviderar ni eventuellt er projektbeskrivning. Skriv den reviderade projektbeskrivningen under vad, varför och hur längst ner.

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt

 • Stäm av projektet mot fokuserade läroplansmål och åtgärdsförslag från WKI. Vilka områden har täckts in? Filtrera med hjälp av etiketter.
 • Använd er av delen Läroplan i Planering & Bedömning för att enkelt se hur ni har kopplat läroplansmål i lärloggar och planeringar.
 • Använd ert dokumentations- och reflektionsmaterial.
 • Hur går vi vidare utifrån reflektioner och analyser?
 • Behöver vi ändra/tillföra något i den pedagogiska miljön?
 • Vem gör vad?

Stödfrågor

 • Vad har vi gjort så här långt och varför?
 • Vad ser vi för lärande och utveckling bland barnen? Hur vet vi det?
 • Är projektet meningsfullt för alla barn? Hur vet vi det?
 • Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare och varför?

 

Barnen har visat intresse för naturen i vår närmiljö, de var nyfikna på olika träd på hösten när löven skiftade färger. Barnen var intresserad av dessa löv, färg, form och storlek och så de började reflektera över vad är det som händer med trädenslöv under hösten och vinter och vad händer med träden i naturen under olika årstiderna. Barnen har även utforskat snön som kom och försvann, hur snön blev till vatten och vatten till is. I nuläget visar barnen intresse för is till vatten fenomenet, vi utforskar djur i vår närmiljö under vinterhalvåret.” Pedagogerna dokumenterar sin undervisning genom film, fotografering och anteckningar. Den pedagogiska dokumentationen ger underlag på hur barngruppen tar emot undervisningsinnehållet och använts på arbetslagsmötena som underlag för att fatta beslut om hur det pedagogiska arbetet ska vidareutvecklas” VP 2021 för Farsta och Larsboda.

 

 Det här projektet vävs både matematiska problem och frågor in, samt att barnen utforskar olika aktiviteter med det barnen finner i naturen. 

 

Vad (innehåll):

 

 • Det vi gjort under hösten är att vi tillsammans har utforskat träden i vår närmiljö och skogen, det vill säga att tillsammans med barnen hade observerat och utforskat löv i naturen och hur påverkar träd av årstider förändringar under hösten och vinter. Vi byggde lövhögar och utforskade bör löven föll ned på marken. Vi har även utforskat den första snön som kom och har gjort olika kemikaliska experiment med snö och dess med vatten och is och dessa förvandlingar från flytande form till fast och vice versa. Vi kommer framöver inom projektet fokusera på träd som är ett intresse utomhus just nu, vi kommer utmana barnens intresse för trädens betydelse i natur och djur.

 

Varför (syfte):

 

 • Vårt syfte är att barnen ska få kunskap och förståelse för samband i naturen samt hur samhället påverkar varandra. 

   

  • Vi har valt att lägga fokus på träden livcirkel samt dess förändringar under årstiderna då barnen ska få förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen, hur vi kan bidra till hållbar utveckling samt förståelse för naturvetenskap. Hittills har barnen uppmärksammat snön både med vatten-is experiment och genom egna observationer med snön som smältes på marken. Som försvann efter några dagar och blev vatten istället. Vår pedagogiska miljö är anpassad efter barnens intressen. Barnen har tillgång till att utforska vatten inomhus på olika sätt samt att de har naturmaterial som de plockat själva tillgängligt tillsammans med skapande material som lera och måla m.m.

   

Hur (metod):

 • Vi arbetar i smågrupper för att lättare kunna fånga upp deras hypoteser, idéer och tankar som dyker upp. Vi gör däremot likadana aktiviteter för att barnen ska få utforska samma sak och vi planera hur veckan ser ut. Vi har uppmärksamt och fångat upp barnens tankar och idéer. Vi har läst olika litteratur och sökt, information på nätet och tittat på film utformar nästkommande del av projektet. ”Undervisningen sker från ett innehåll som är planerad eller uppstår spontant eftersom ett lärande sker hela tiden. Det är barnens tankar och intressen som styr projektet” VP 2021 för Farsta och Larsboda. Utifrån planering i projektboken organiserar och förbereder pedagogerna sin undervisning genomtänkt för sina projektgrupper och veckan. Vi läser ”litteratur i olika genrer och texttyper finns i lärmiljöerna och används till organiserade undervisningstillfälle och till spontant förekomna aktiviteter i utbildningen med barnen” VP 2021 för Farsta och Larsboda

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: