Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusvecka sagor - Bockarna Bruse

Skapad 2021-02-16 08:14 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi djupdyker in i sagans värld och möter de tre bockarna Bruse när de försöker gå över bron som vaktas av det elaka trollet. Men, varför är trollet så elakt? Vad finns det på andra sidan bron som är så viktigt så att bockarna är villiga att riskera sina liv för att komma över?

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- fördjupa sig i en för dem välkänd berättelse

- på flera sätt försöka förstå och tolka den utvalda berättelsen

- utmana tidigare erfarenheter och kunskaper kring berättelsen och våga göra den till något annat

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi inleder fokusveckan med en dramatisering av berättelsen De tre bockarna Bruse. De vuxna dramatiserar och därefter startar vi upp ett samtal om vad det var som hände och varför. Vi pratar om de olika rollerna och deras handlingar i berättelsen. Därefter delas barnen in i nya smågrupper tillsammans med en pedagog. Gruppen sitter sedan ner och bestämmer hur just de vill arbeta vidare med sagan.

I slutet av veckan eller nästföljande vecka redovisas gruppernas arbete för hela barngruppen.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

I början av varje tillfälle tillsammans med våra smågrupper har vi en återkoppling till det som gjorts tidigare. Vad gjorde vi? Hur går vi vidare? Tillsammans med barnen dokumenterar vi arbetet i bilder och filmer så att vi tillsammans kan följa processen.


För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Månen.Av vem? 
Arbetslaget på Månen gör en grovplanering för fokusveckan. När barnen är indelade i sina smågrupper planerar de tillsammans hur de ska jobba vidare. Vad är målet med undervisningen?

 

Att vi med hjälp av sagans värld kan se på saker ur olika perspektiv, att världen kan tolkas på flera olika sätt. Att vi med ett gemensamt fokus kan djupdyka in i berättelsen och göra den till vår egen. Att vi tillsammans får möjlighet att berätta och dramatisera, ifrågasätta och förstå, för att i slutändan kanske bli lite klokare vad det gäller sagornas förmåga att fånga och utmana våra fantasier och föreställningsförmågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: