👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2021-02-16 08:46 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola F – 9 SO (år 1-3)
Vi arbetar med de fem största religionerna i världen (kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen). Samt att reflektera och diskutera olika livsfrågor.

Innehåll

Har du någon gång undrat om det finns någon eller något som har skapat jorden och allt som lever? Människor har i alla tider undrat över det. De har sökt något gudomligt, något större än de själva – något heligt.

Religion handlar ofta om tron på Gud eller gudar. En religion kan berätta hur man tror att allt som finns har skapats.

I alla religioner finns det regler för livet. De talar om hur vi människor ska vara mot varandra. De kan också tala om hur man ska fira stora händelser i livet. Ofta finns det olika traditioner med fester och högtider som återkommer vid särskilda tider under året. Ibland firar man hemma med familjen, andra gånger i kyrkor och tempel. I flera religioner finns det heliga platser dit människor reser från hela världen.

Ofta har människor upplevt närheten till det gudomliga i naturen.

Syfte

Få kunskaper om de fem största religionerna i världen. De heter kristendomenjudendomenislamhinduismen och buddhismen.

Samt att reflektera och diskutera olika livsfrågor.

 

Undervisning:

Eleverna kommer att arbeta med det digitala läromedlet Digilär Religion och med material från inläsningstjänst. Vi kommer även att ha genomgångar, läsa texter, samtala och diskutera tillsammans.

 

Eleverna kommer att få arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och i grupp.

 

Test: Muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
    Gr lgr11
  • respekterar andra människors egenvärde,
    Gr lgr11
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
    Gr lgr11

Matriser

SO
Religion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Judendom
Eleven har enkla kunskaper om judendomen.
Eleven har goda kunskaper om judendomen.
Kristendom
Eleven har enkla kunskaper om kristendomen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen.
Islam
Eleven har enkla kunskaper om islam.
Eleven har goda kunskaper om islam.
Hinduism
Eleven har enkla kunskaper om hinduism.
Eleven har goda kunskaper om hinduism.
Buddhism
Eleven har enkla kunskaper om buddhism.
Eleven har goda kunskaper om buddhism.
Livsfrågor, åsikter och tankar
Eleven framför egna åsikter och tankar på ett enkelt sätt och lyssnar på/respekterar andra personers åsikter och tankar.
Eleven framför egna åsikter och tankar på ett utvecklat sätt och lyssnar på/respekterar andra personers åsikter och tankar.