👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frågor till filmen Take the lead

Skapad 2021-02-16 09:05 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Musik
Skriva om filmen

Innehåll

”TAKE THE LEAD”

 FRÅGOR TILL FILMEN

Här kommer några frågor till hjälp när du ska skriva om filmen.

Du ska skriva om filmen som det vore en berättelse du skrev.

Du ska alltså inte besvara frågorna utan använda dom som hjälp.

Filmen:

Vad händer hemma hos Rock i första scenen?

Vad händer när Rock kommer fram till skoldiscot?

Vad händer med mötet med Rocks döde brors kompisar?

Vad är det dom vill att han ska göra?

Vad bestämmer dig Mr Dualeine att göra efter han har bevittnat händelsen?

Vad blir resultatet av hans möte med rektorn?

Vad är det för intressant händelse som sker i väntrummet till rektorn när Mr D träffar på eleven Eddie?

Vad är det för typ av elever som ska vara på skolans kvarsittning?

Vad ska Mr D lära ut till eleverna?

Hur har tjejen La Rhette hemma?

Vad är det för händelse som gör att eleverna plötsligt vill börja lära sig dansa?

En dag kommer en ny tjej till gruppen som heter Caitlin. Vem är hon?

Det inträffar en händelse som gör att både LaRhette och Rock drar hemifrån. Vad är det som händer och var tar dom vägen?

Vad gör Mr D för att lära LaRhette och Rock att samarbeta?

Vad är det alla tränar inför?

Hur blir mötet mellan de erfarna dansarna på klubben och ungdomarna från skolan?

Hur känner sig ungdomarna efter det mötet?

Vad gör Mr D för att få dem att känna att de duger?

Varför blir Mr D anmäld för Hem &skola? Vad blir resultatet av mötet?

Vad är en debutbal? Vilka är det som går på den?

Vilka olika musikstilar märker du av ?

Vad händer på tävlingen? Hur går det?

Hur slutar filmen?

 

 

 

På slutet av din Berättelse vill jag att du besvarar dessa frågor:

Vad är grupptryck? Har du själv upplevt det ?

Är du en som försvarar den som inte är lika stark?

Eller är du den som talar om vad andra ska göra?

Hur är det på skolan? Förekommer det mycket grupptryck?

Skulle du våga gå på en sådan dansklass på skolan som dom visar i filmen?

Förutom dans vad är det mer som Mr D lär ut?

Hur är språkbruket i din skola? Är folk artiga , trevliga?

Om du såg att någon slog sönder en lärares bil såsom Rock gör i början. Vad skulle du göra då?

Om du märker att någon av dina vänner väljer ” fel väg” hur gör du som vän?

Trivs du bra här i skolan? Känner du dig trygg? Finns det något du saknar?

Vad skiljer sig din skola från skolan i filmen?

Vad är bättre vad är sämre?

Uppgifter

Matriser

Mu
Förmågor i musik

SÅNG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du sjunger sporadiskt med i gemensam sång
Du sjunger med i gemensam sång
Du visar, t ex genom kroppshållningen, att du sjunger med aktivt i sånger av olika karaktär och svårighetsgrad
Du visar särskild skicklighet i sång t ex genom att sjunga en egen stämma och engagemang genom att komma med egna sångförslag

SPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Melodiskt
Du kan spela en enkel melodi (ett fåtal toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan spela en melodi (ett flertal olika toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan med stabilitet spela en melodi på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Du kan med lätthet och stabilitet spela ett flertal olika melodier på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Rytmiskt
Du kan spela en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan hålla en puls, samt en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på trumset
Ackord
Du kan ta till dig instruktioner i ackordspel och försöker använda dig av dessa praktiskt
Du kan ackompanjera en melodi med två ackord.
Du kan ackompanjera en melodi med tre ackord, d.v.s. en ”kadens”. (Detta innebär större uttrycksmöjligheter)
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten

RÖRELSE & DANS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du deltar i dans och fri rörelse
Du kan röra dig rytmiskt till musik
Du visar kreativitet, t ex genom att komma på egna rörelser till musik eller danssagor
Du behärskar givna rörelsemönster, t ex bugg eller foxtrot och kan utveckla egna idéer

TEORI

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du känner till grundläggande musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp i samspel med andra
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer

MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du visar på olika sätt att du kan lyssna till musik
Du visar på olika sätt att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den
Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken
Du kan på olika sätt reflektera över musikens funktion och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhälle. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling

GEHÖR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll
Du kan avläsa en enkel notbild och även urskilja olika tempo och taktarter
Du kan höra och urskilja melodi och takt i en låt
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande

LJUDMILJÖ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du är medveten om hur ljud och musik kan påverka dig och hur du kan skydda din hörsel
Du omsätter i handling din medvetenhet om hur ljud och musik kan påverka dig, och hur du skyddar din hörsel