👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1, Debattartikel

Skapad 2021-02-16 09:46 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Din uppgift är att skriva en debattartikel och även att använda källor för att styrka argumenten.

Innehåll

Examinerande uppgift

Du ska skriva en debattartikel om ett valfritt ämne enligt uppgiftsbeskrivning i One Noten, Svenska 2

 

Tidsplan

Se "Kursplaneringen" i One Noten, Svenska 2

 

Uppgifter

 • Svenska 1, Debattartikel "brott och straff"

 • Svenska 1, Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 1, Debattartikel

E
C
A
Innehåll
Du kan skriva argumenterande text, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du kan skriva argumenterande text, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du kan skriva argumenterande text, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljningsbar, dvs att texten har rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljningsbar, dvs att texten har rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs att textens olika delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljningsbar, dvs att texten har rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs att textens olika delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt. Texten har också mycket god textbindning inom styckena
Källhantering
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik på ett sådant sätt att du skiljer mellan egna tankar och källorna och läsaren har en rimlig möjlighet att hitta de källor som du utgått ifrån.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt och citerar ordagrant och anger källa på ett mestadels korrekt sätt.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs du refererar objektivt och citerar ordagrant och anger källa på ett korrekt sätt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet dvs, att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet dvs, att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart varierat och innehåller goda formuleringar, dvs att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet dvs, att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart varierat och innehåller goda formuleringar, dvs att du varierar till exempel ordval och meningslängd och att du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som effektivt för fram ditt budskap.