👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv - bild

Skapad 2021-02-16 10:04 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Bild
Att skapa perspektiv i bilden och en känsla av att bilden har ett djup kan vara svårt. Även att kombinera olika bildelement linjer, former och färger på ett fungerande sätt. Detta kommer vi att träna på under detta arbetsområde.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder. 
 • hur linjer och färger används och hur det påverkar bildens slutresultat. 
 • ord och begrepp för att kunna skriva och samtala om bilders utformning. 
 • bedöma din egen arbetsprocess och kvaliteten av ditt arbete. 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • ha genomgångar.
 • lära oss och diskutera ord och begrepp.
 • skissa på idéer. 
 • skapa bilder med perspektiv.

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • arbetet på lektionerna.
 • din användning av ord och begrepp som tillhör ämnet och området. 
 • ditt skissande och skapande av bilder. 

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.

Matriser

Bl
Perspektiv

Bildelement

 • Bl  E 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
Kombinera
Linjer Former Färger
Du har ännu inte visat att du kan kombinera några olika bildelement på ett huvudsakligen fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett huvudsakligen fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Bildframställning

 • Bl  E 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
Bildskapande
Tekniker Verktyg och redskap Material
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av tekniker, verktyg och material på ett huvudsakligen fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda dig av tekniker, verktyg och material på ett huvudsakligen fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda dig av tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda dig av tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Arbetsprocess

Har ännu inte visat godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
Omdöme
Arbetsprocess Kvalitet
Du har ännu inte visat att du kan göra enkla omdöme om din egen arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete.
Du kan göra enkla omdöme om din egen arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete.
Du kan göra utvecklade omdöme om din egen arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete.
Du kan göra välutvecklade omdöme om din egen arbetsprocess och kvaliteten i ditt arbete.