👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök- NTA

Skapad 2021-02-16 10:28 i Hälsinggårdsskolan Falun
Kemiförsök.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemiförsök NTA-låda

Innehåll

Målet med undervisningen är att ...

Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att:

 • göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli
 • observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna
 • se mönster, struktur och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände samt reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)

Så här kommer vi att arbeta:

• Du kommer tillsammans med en grupp utföra en rad olika undersökningar med olika vardagliga (men för dig hemliga) ämnen.

• Samma grupp kommer att jobba tillsammans under hela perioden. Det betyder att du och din kompis hela tiden måste arbeta aktivt för att samarbetet skall fungera. En förutsättning är att ni visar varandra hänsyn och respekt samt att ni lyssnar på varandras tankar och idéer.

Detta kommer att bedömas:

 • er förmåga att arbeta vetenskapligt, problemlösning, orienteringsförmåga
 • er förmåga att utföra undersökningarna efter de instruktioner som ges.
 • er förmåga att dokumentera de iakttagelser ni gör.
 • ert samarbete och er förmåga att ta ansvar för arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
NTA Kemiförsök

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ke
Du kan delta i samtal och diskussioner som rör hälsa och miljö genom att till viss del använda dig av naturvetenskaplig information.
Du kan föra samtal och diskussioner som rör hälsa och miljö genom att till relativt stor del använda dig av naturvetenskaplig information.
Du kan föra samtal och diskussioner med fördjupning och bredd som rör hälsa och miljö genom att till stor del använda dig av naturvetenskaplig information på ett korrekt sätt.
 • Ke
Du kan bidra till att formulera frågor som du kan utföra systematiska undersökningar ifrån. Du kan jämföra dina resultat med någon annan och kan föra ett enkelt resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du kan göra en enkel dokumentation.
Du kan formulera frågor som du efter viss bearbetning kan utföra systematiska undersökningar ifrån. Du kan jämföra dina resultat med någon annan och kan föra ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du kan göra en utvecklad dokumentation.
Du kan formulera frågor som du kan utföra systematiska undersökningar ifrån. Du kan jämföra dina resultat med någon annan och kan föra ett välutvecklat resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du kan göra en välutvecklad dokumentation.
 • Ke
Du har viss kunskap om de kemikalier vi har använt i temat. Du kan föra ett resonemang genom att till viss del använda kemiska begrepp (t.ex. lösning och blandning).
Du har relativt god kunskap om de kemikalier vi har använt i temat. Du kan föra ett resonemang genom att använda kemiska begrepp(t.ex. lösning och blandning).
Du har god kunskap om de kemikalier vi har använt i temat. Du kan föra ett utvecklat resonemang genom att använda kemiska begrepp (t.ex. lösning och blandning).