👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 1 kemisk bindning

Skapad 2021-02-16 11:19 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Kemi
Kemi 1 kemisk bindning , prov 2 Kapitel 5, 6 och 8

Uppgifter

  • Muntligt och skriftligt prov om kemisk bindning

Matriser

Kem
Kemiska bindningar

Kemiska bindningar

Bedömning Prov Kemi 1
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Redogör översiktligt för innebörden av dem
Redogör utförligt för innebörden av dem
Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Språk och kommunikation
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Teorier och modellers giltighet och begränsningar
Värderar dessa med enkla omdömen.
Värderar dessa med enkla omdömen.
Värderar dessa med nyanserade omdömen.
Analysera och besvara frågor
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Motiverar slutsatser med resonemang som är
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade