👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp8 Åsö v.10-22 En el restaurante y el cuerpo

Skapad 2021-02-16 12:41 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Ord och fraser för att gå på restaurang. Ord och fraser för att berätta hur man mår. Vi tittar också på grammatiken, bl.a verben Querer och Doler.

Innehåll

Semana

Martes

Miércoles

Jueves

10

Bilduppslag s. 52-53

Ordkunskap och övningar

Läxa: orden s. 52-53

Genomgång av verbet querer 

Övn. bok s. 80-81 Escucha s. 81

Läxförhör: Orden s. 52-53

Texto: ¿Dónde vamos a comer? s. 54-55

11

Genomgång ”servir”

Övn. bok s. 82-83

Escucha y marca s. 83

Läxa: Orden s. 54-55

Övn. bok s. 84-85 Escucha s. 85

Läxförhör: Orden s. 54-55 Texto: En el restaurante El Cinco s. 56-57

 

12

Övn. bok s. 86-88 Repetition

Övn. bok s. 89-92 Repetition

Övn. bok s. 90, övn. 11 ”Una escena”

13

Övn. bok s. 90, övn. 11 ”Una escena”

Filma scenen!

Titta på era filmade scener!

14

LOV

LOV

LOV

15

Text: Vamos (s.64-65)

Övningsbok s. 96-98

Läxa: Ord och fraser från texten.

Muntliga övningar från övningsboken

Hörövning 6, s. 98 övn.bok

Text: ¿Vamos a la playa (s.66-67)

Övningsboken s.100-102

16

Jobba med extraövningar

Jobba med extraövningar

 

Läxförhör: Ord och fraser

Repetition inför provet

 

17

Muntliga övningar

Muntliga övningar

Muntliga övningar

18

Repetition inför provet

PROV – läs och hörföståelse

Skrivuppgift

 

19

Text: El cuerpo y la salud (s.68-69)

Vi går igenom kroppsdelar

Verbet doler – s.118 t.b 

 Quizzlet/Kahoot - kroppsdelar

LOV

 

20

Ingen lektion – idrottsdag

Text: Me duele... (s. 70-71)

+ övningsbok s. 108 – 111

Skriva egna manus!! Lämna ut kopia på ”Inför teatern hos doktorn”

 Teatro – en el hospital

 

21

Teatro – en el hospital

Teatro – en el hospital

Teatro – en el hospital

22

Teatro – en el hospital

Spela upp teatern

Teatro – en el hospital

Spela upp teatern

Sista spanskan!

 

Vad bedöms?

·         Din muntliga aktivitet under lektionstid, läxförhör, projektarbete (una escena v. 13)

·         Prov v. 18 (läs och hörförståelse samt skrivdel kring temat)

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska

E
C
A
Läs
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hör
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo i välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.