👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 5, Geometri

Skapad 2021-02-16 14:52 i Solskiftesskolan Österåker
Grovplanering kapitel 3 Längd, tid och samband
Grundskola 7 Matematik
Geometri är det område inom matematiken som handlar om hur saker ser ut, alltså former, storlek och placering. Ordet geometri kommer från grekiskans geo och metron, vilka betyder jord respektive mätning, och en stor del av geometri går ut på att bestämma längder och vinklar genom att hitta samband mellan dem.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

 • känna igen och jämföra olika vinklar
 • mäta och rita vinklar
 • sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar
 • identifiera och namnge olika geometriska figurer
 • beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
 • samband mellan figurers form och deras omkrets och area
 • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, 1 kvadratmeter, skala

Grovplanering

v 8  5.1 Vinklar och 5.2 Vinkelsumma

v 9  sportlov

v 10  5.3 Omkrets

v 11 5.4 Area och 5.5 Skala 

v 12 Blandade uppgifter och repetition

v 13 Repetition och problemlösning

v 14 PROV måndag 4 april

 

Utöver att arbeta i Matematikboken X kommer vi att arbeta med gemensam problemlösning och föra matematiska diskussioner.

Länkar till genomgångar finns nedan.

När du arbetar med boken gör minst 2 nivåer på varje delavsnitt. Utmana dig själv!
R
ätta löpande så att du vet att du förstått.

 

Genomgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9