Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 8 - Så styrs Sverige

Skapad 2021-02-16 16:18 i Gottsundaskolan Uppsala
En planering för arbetet med den svenska politiken och hur den fungerar. Planeringen är tänkt för årskurs 8.
Grundskola 8 Samhällskunskap
I rummet på bilden finns det plats för 349 personer. De som ska sitta på sittplatserna är de folkvalda politiker som ska föra folkets talan, de som ska vara folkets röst! De har alla röstats fram i det val som äger rum vart fjärde år till den svenska riksdagen. Men hur fungerar det egentligen i praktiken? Vad är det för skillnad på "riksdag" och "regering", och vad i hela friden är ett "utskott" för något? Allt detta - och mer - ska vi gå igenom under den här kursen!

Innehåll

Från vecka 2 till 10 kommer vi att arbeta med den svenska politiken i ett arbetsområde som vi kallar "Så styrs Sverige". Vi kommer att gå igenom vad som händer efter valet, hur en ny statsminister väljs, vad som är skillnaden mellan riksdag och regering, hur riksdagen och regeringen arbetar och vilka uppgifter de har, samt hur utskotten arbetar. Vi kommer även att gå igenom hur en enskild individ kan påverka samhället på olika sätt, och därutöver förklara hur de politiska ideologierna konservatismen, liberalismen, socialismen och ekologismen ligger till grund för riksdagspartiernas identitet, och hur de påverkar partiernas ställningstaganden i olika frågor. 

Arbetssätt: genomgångar, läsa texter, filmklipp, quizlet mm.

Lärobok: Prio 8 Samhälle, kapitel "Vad är politik" och "Så styrs Sverige" (valda delar). 

Examination: dina förmågor inom arbetsområdet kommer att bedömas utifrån ditt deltagande under lektioner, övningar, uppgifter som exempelvis Rapports årskrönika samt ett skriftligt prov. 

Viktiga begrepp som du ska lära dig: https://quizlet.com/555109065/sa-styrs-sverige-flash-cards/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: