Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättelse

Skapad 2021-02-16 16:25 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer under vecka 5–7 arbeta med berättande texter. Eleverna kommer få fördjupa sig i att skriva berättelse under varierade arbetsmetoder där de fokuserar på en berättelses uppbyggnad samt språkets struktur. Lpp Av Helena Lindbladh (vfu-student)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad kommer jag lära mig? (utifrån elevperspektiv)

· Skriva berättelser på olika sätt med en tydlig inledning – handling/problem – lösning-avslut.

· Använda stor bokstav och skiljetecken (?!) samt talstreck vid behov.

· Beskriva karaktären/karaktärerna samt miljöbeskrivning.

· Göra en självbedömning utifrån min text.

· Ge respons till en kamrat.

· Förbättra min text utifrån kamratresponsen.

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att…

· Skriva berättelse på olika sätt, både digitalt och analogt.

· Samarbeta när ni arbetar i par/mindre grupper.

· Använda stor bokstav, punkt och skiljetecken.

· Bearbeta din och dina kamraters berättelser.

Undervisning och arbetsformer

· Visa en PowerPoint som introduktion.

-Gå igenom viktiga delar man ska ha med i en berättelse: inledning, handling, avslut mm.

- Synliggöra för eleverna vad vi ska arbeta med samt vilka målen är så de vet vad som förväntas av dem.

· Skriva berättelse utifrån en tärningssaga.

· Skriva berättelse utifrån en färdig inledning.

· Skriva digitalt och analogt.

· Skriva berättelse utifrån en bild.

· Arbeta enskilt och i par.

· Bearbeta egna och andras texter utifrån en ”checklista”.

· Självbedömning (fylla i en matris)

· Kamratbedömning (”two stars and a wish”)

· För att stötta eleverna i deras skrivande kommer jag visa exempeltexter samt passande respons. Texterna ska fungera som stöttning när eleverna utför självbedömning och kamratbedömning så de vet vad som förväntas utav dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: