Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istid och forntid åk 3

Skapad 2021-02-16 18:05 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med den senaste istiden och forntiden. Forntiden brukar delas in i olika tidsåldrar; Jägarstenåldern (äldre stenåldern), Bondestenåldern (yngre stenåldern), Bronsåldern och Järnåldern.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med att förstå och använda oss av en tidslinje. Vi kommer också att lära oss om historiska källor och hur vi kan se spår av forntiden i naturen. Vi ska lära oss om tidsåldrarna istid, stenålder, bronsålder och järnålder. Vi ska lära oss om viktiga händelser och om hur människor levde under de olika tidsåldrarna.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från vad vi redan vet om de olika tidsåldrarna och sedan ta reda på nya saker som vi vill lära oss. Detta gör vi genom att se faktafilm, läsa om de olika tidsåldrarna, diskutera, reda ut olika begrepp och skriva ner fakta i vårt "Forntidshäfte". Vi kommer att se en serie som heter "Arkeologens dotter" som ger oss kunskaper om de olika tidsåldrarna. Efter varje avsnitt arbetar vi vidare på olika sätt. Diskussioner, pararbete, läsa texter och skriva ner fakta är några av arbetssätten som vi kommer att använda oss av. Till varje tidsålder under Forntiden kommer vi även att tillverka/skapa något typiskt för den tiden. 

 

Vad ska du kunna?

- beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.

- berätta lite om viktiga händelser och om hur människor levde under Jägarstenåldern, Bondestenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.

- förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Hur ska kunskaperna bedömas?

Under arbetets gång kommer vi fundera över vad vi lärt oss och repetera centrala delar. Återkoppling till vad vi ska lära oss sker varje vecka. I slutet av arbetsområdet görs en kunskapskontroll. Det som gjorts under arbetsområdets gång och den avslutande uppgiften ligger till grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
SO Forntiden

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du känner till någon av de olika tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du känner till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden.
Tidsbegrepp
Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du behöver stöd för att kunna berätta något om hur människorna på forntiden levde.
Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du berättar utförligt om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu.
Du behöver stöd för att se någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid.
Jämförelser
Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du behöver stöd för att kunna se någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner/förklaringar kring de skillnader och likheter, som du hittar.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan med stöd avläsa en tidslinje och förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan med stöd ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: