👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2021-02-16 18:39 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else är vår lärvän som står för läroplansmålen inom hälsa och välbefinnande, hållbar utvecklings samt rörelse.

Innehåll

Rör-Else

 Rörelse

 

Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. 

Att stärka grovmotoriken ger bättre detaljminne och finmotorik och det har visats sig finnas samband mellan rörelse och inlärning av matematik och språk. 

 

Exempel på rörelse i förskolan:

 • Sjunga, rimma och ramsa ihop med rörelser.

 • Hinderbanor inne och ute där barnen exempelvis får klättra upp, krypa under eller balansera.

 • Dans till olika sorters musik, både ute och inne.

 • Utevistelse på gården med stora möjligheter till stor fysisk aktivitet, såsom springa, leka, hoppa, klättra osv. 

 • Utflykter och promenader. Vi gör utflykter varje vecka i närområdet, bland annat till skogen. Skogen är en bra plats för barnen att träna grovmotorik då terrängen är ojämn. För att kunna leka obehindrat krävs det att barnen litar på sin egen fysiska förmåga och känner sig förtrogen med sina egna kroppsrörelser och det leder även till en god självkänsla. God kroppskontroll ger också bättre förutsättningar för kommunikation, både via talat språk och kroppsspråk.Måltider

 

Måltiderna i förskolan har stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. De är en grund för att barnen ska orka leka och lära. Måltidssituationen kan dessutom vara ett pedagogiskt verktyg för exempelvis samspel, språkutveckling och matematik. 

 

Förskolan bidrar till hälsofrämjande måltider genom att vi dagligen erbjuder mycket frukt och grönt. Barnen blir erbjudna en varierad kost vilket bidrar till att de får i sig all den näring de behöver. Vi uppmuntrar och försöker väcka intresse till att smaka genom exempelvis inbjudande uppläggningar av grönsaker. 

 

Hållbar utveckling

 

Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro. Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv.

 

Exempel på hållbarhet i undervisningen:

 

 • Läsning av böcker där olika livsvillkor lyfts upp och samtal med barnen om dem.

 • Arbeta kring innehållet i barnkonventionen tillsammans med barnen.

 • Gå på upptäcktsfärd i närområdet och samtala om det barnen upptäcker och frågar om.

 • Samtala om energi och slöseri kontra sparsamhet. Ex -vad som kräver energi på förskolan och hur vi kan spara energi genom att till exempel släcka lampor, stänga av vattenkranen eller stänga ytterdörrar.

 • Samtala om varifrån maten kommer, hur vi kan minska matsvinnet och vart maten vi slänger tar vägen.

 • Odla såväl inomhus som utomhus tillsammans med barnen. Låt dem följa odlingsprocessen från jord till bord.

 • Utforska och samtala om varifrån olika material kommer, hur de används och vart de tar vägen.

 • Samtala om nedskräpning kopplat till nedbrytning, och låt barnen sortera material.

 • Upptäck nedbrytning genom att placera olika saker ute och inne. Gräv ner material för att se likheter och skillnader i vad som händer.

 • Återvinn och visa på fördelarna med att återbruka material.