👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Spanska Pedagogisk planering Festivaler i Spanien

Skapad 2021-02-16 18:19 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Ett kort arbetsområde om festivaler i Spanien

Innehåll

Mål

 • Få kunskaper om några av Spaniens mest kända festivaler

Arbetssätt

 • Ta reda på enkel fakta på spanska om några festivaler
 • Arbete i mindre grupper

Studiematerial

 • Digilär 
 • Textutdrag ur Colores 8
 • Youtubeklipp

Examinationsform

 • Presentera fakta för hela gruppen

Bedömning

 • Enligt kunskapskraven nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9