👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 5, Ekvationer

Skapad 2021-02-16 18:19 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 8 Matematik
Syftet med att lösa ekvationer är att kunna bestämma värdet på något okänt. Detta okända betecknas i ekvationen med en variabel. Lösningen till ekvationen är det värde på variabeln som ger att likheten i ekvationsuttrycket stämmer.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

 • skillnad mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation
 • använda balansmetoden för att lösa ekvationer
 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer
 • teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av ekvationer
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

ekvation, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla, parentes

Grovplanering

v 8  5.1 Ekvationslösning och 5.2 Ekvationer och obekanta i båda leden

v 9  sportlov

v 10 5.3 Problemlösning med ekvationer (I)

v 11  5.4 Ekvationer med flera termer och parenteser och 5.5 Problemlösning med ekvationer (II)

v 12  Blandade uppgifter och problemlösning

v 13 Repetition

v 14  PROV tisdag

 

Utöver att arbeta i Matematikboken X kommer vi att arbeta med gemensam problemlösning och föra matematiska diskussioner. Länkar till genomgångar finns nedan. När ni arbetar med boken gör minst 2 nivåer på varje delavsnitt. Utmana dig själv! Rätta löpande så att du vet att du förstått.


Genomgångar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9