👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk - Svenska åk 5

Skapad 2021-02-16 19:20 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Under några veckor kommer vi att bekanta oss med våra nordiska språk, de nationella minoritetsspråken och olika dialekter. Vi kommer också att titta på och jämföra våra grannspråk med svenskan.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i svenska ska bidra till att du får möta och bekanta dig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Du ska få fördjupa dig i både språkbruk i Sverige och Norden, se skillnader och likheter, samt få lära dig några kännetecknande ord och begrepp. Undervisningen ska skapa en förståelse kring den nordiska språkgemenskapen, samt uppmärksamma minoritetsspråken i ditt egna land.

Arbetsområde:

Efter arbetsområdet ska du kunna:

- ge exempel på de nordiska språken (svenska, danska, norska, isländska och färöiska).

- ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk (t.ex. norska och danska)

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- ge exempel på de nordiska språken (svenska, danska, norska, isländska och färöiska).

- ge exempel på tydligt framträdande likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk (t.ex. norska och danska)

Undervisning:

Under lektionerna kommer vi bland annat att:

- Lära oss om de nordiska språken. (svenska, danska, norska, isländska och färöiska).

- Lära oss om de nationella minoritetsspråken.

- Lyssna på och jämföra olika dialekter i Sverige.

- Titta på likheter och skillnader i ord och uttryck i svenska jämfört med våra grannländer (Norge, Danmark).

- Läsa, lyssna på och översätta texter främst på danska och norska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska - nordiska språk

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Nordiska språk
Du visar inte/behöver stöd för att ge exempel på nordiska språk och föra resonemang kring likheter och skillnader.
Du kan ge exempel på några nordiska språk och föra enkla resonemang kring likheter och skillnader.
Du kan ge exempel på flera nordiska språk och föra mer utförligare resonemang kring likheter och skillnader.
Du kan på ett utmärkt sätt föra utförliga resonemang kring likheter och skillnader mellan alla de nordiska språken.