👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Matematik Favorit matematik 5A kapitel 1

Skapad 2021-02-16 19:13 i Skyttorps skola Uppsala
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Favoritmatematik 5A. Kapitlet handlar om de fyra räknesätten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss i kapitel 1:

- Huvudräkning och uppställning

- Ekvationer och olikheter

- Prioriteringsregler

- Räknare

- Tabeller och programmering med digitalt verktyg

Hur vi ska lära oss detta:

- Genom gemensamma genomgångar

- Genom laborativa övningar

- Genom samtal i grupp

- Genom att färdighetsträna i matematikboken

Hur du får visa vad du kan:

- Att vara aktiv på genomgångar

- Att ställa relevanta frågor

- Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok/provhäfte

- Att uttrycka sig muntligt och skriftligt

Vad som kommer att bedömas:

- Hur väl du använder dig av matematiska begrepp

- Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du utför

- Hur du arbetar utifrån givna instruktioner

- Hur du förstår övningarna du arbetar med

- Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5A kapitel 1

Du uppnår inte målet
Insats krävs
Nivå 1 - Du har nått delar av målet
På väg mot godtagbara kunskaper
Nivå 2 - Du har nått målet
Godtagbara kunskaper
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
Mer än godtagbara kunskaper
Algebra
Du ska kunna använda matematiska begrepp, göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver utveckla din förmåga att kunna använda matematiska begrepp, göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter t.ex. 3 + x = 5.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och börjar med hjälp kunna göra enkla beräkningar.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och kan göra enkla beräkningar på ett fungerande sätt.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och kan göra beräkningar på ett väl fungerande sätt.
Addition och subtraktion
Du ska kunna beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa problem inom området.
Du behöver utveckla din förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du kan med hjälp beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du har en förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du har en god förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Multiplikation
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1 - 12. Du ska kunna räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du behöver utveckla dina förmågor inom multiplikationstabellerna 1 - 12. Du behöver utveckla dina förmågor att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du kan multiplikationstabellerna 1 - 12. Du kan med hjälp räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du behärskar multiplikationstabellerna 1 - 12. Du har en förmåga att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du har automatiserat multiplikationstabellerna 1 - 12. Du har en god förmåga att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Division
Du ska kunna räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du behöver utveckla din förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du kan med hjälp räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du har en förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du har en god förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Textuppgifter
Du ska kunna välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även kunna rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du behöver utveckla din förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även utveckla din förmåga att rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du kan med hjälp välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du kan med hjälp rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en god förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Prioriteringsregeln
Du ska kunna använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du behöver utveckla din förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du kan med hjälp använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Du har en förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Du har en god förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Huvudräkning
Du ska kunna använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du behöver utveckla din förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du kan med hjälp använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du kan använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du har en god förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.