Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyga högt vt-21

Skapad 2021-02-17 08:35 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 7 – 9 Svenska
En ny tjej börjar i klassen som inte följer de oskrivna reglerna. Plötsligt börjar det hända saker.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska utveckla din förmåga att sammanfatta vad du läst och att diskutera och analysera bokens innehåll.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi läser boken "Flyga högt" under ca 4 veckor. De första veckorna bedrivs undervisningen på distans. På lektionerna får ni möjlighet att forma egna diskussionsfrågor för att träna på att analysera bokens innehåll. En dag i veckan kommer ni att få besvara några bokfrågor skriftligt. 

Slutuppgiften är att antingen skriva en bokrecension eller delta i en grupp som skriver manus och dramatiserar ett annat slut av boken.

Visa din kunskap - Bedömning

Din förmåga att sammanfatta bokens innehåll bedöms när du lämnar in din skriftliga bokfrågor och eventuellt din bokrecension.

Din förmåga att diskutera och analysera innehållet bedöms i det inspelade samtalet som ni gör vid ett tillfälle. 

Din förmåga att kombinera text och estetiska uttryck bedöms när du skriver manus och dramatiserar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Flyga högt vt-21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta i boksamtal och bokfrågor.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Diskutera och analysera
Förmågan att tolka och analysera det du har läst. Du visar detta i boksamtal och bokfrågor.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva bokrecension
Förmågan att skriva olika slags texter där du följer regler för skiljetecken, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad etc
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva manus, dramatisera
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: