Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollprojekt

Skapad 2021-02-17 08:24 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Många barn i gruppen visar ett stort intresse för troll av olika slag. Vi vill arbeta vidare med dessa gestalter där även fantasin får en självklar plats.

Innehåll

Innehåll

 

Under höstterminen har vi upplevt ett stort intresse från barnens sida gentemot troll i alla dess slag. Det är framförallt i samlingar som barnen har uttryckt sitt gillande och skräckblandad förtjusning. Vi har några mattsagor och rekvisita som har förstärkt intresset. Barnen har även fått träffa Trollet Olleboll som bor i trollskogen (även den döpt av barngruppen). Vi introducerar både snälla och inte lika snälla troll och pratar om allas olikheter och likheter.

Vi vill fortsätta arbeta med Olleboll som kan leda barnen i olika moment i projektet och även i mindre teman t ex naturvetenskap, skapande, språk, matematik, känslor och empati, drama, digital skaparförmåga, böcker mm.

Trollet Olleboll ska få flytta in till Kröken nu till vintern. Vi skapar en boning till trollet och vi hjälps åt att ta hand om det. Trollet Olleboll är det som ska hjälpa och leda barnen in i t ex experiment med vatten/is, frysa/smälta, kallt /varmt, etc. 

Vi tar fram böcker och sånger med trollinslag, vi vill även kunna hitta på egna trollsånger och trollsagor. Vi vill tillsammans med barnen använda oss av digitala medel. T ex spela in sångerna vi kommer på, dramatiseringar med egna historier om troll mm. Upplevelser för att stärka gruppgemenskapen genom allas lika värde.

Barnen ska utveckla  fantasin och sin föreställningsförmåga i leken, bygg och konstruktion, utveckla dramatiseringar och rollek, mönster och matematik, digitala medel, språkutveckling och berättande, skapande, sång och dans mm.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: