Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor i världen.

Skapad 2021-02-17 08:34 i Furulunds skola Partille
Temaarbete om hållbar utveckling, och ojämlika levnadsvillkor i världen.
Grundskola 6 Geografi Samhällskunskap
Hållbar utveckling handlar om vad vi behöver göra för att kunna leva mer hållbart på jorden. Hur vi kan värna om miljön men också se till att samhällen utvecklas så att människor kan leva tryggt i framtiden. Människor har inte samma levnadsvillkor och fördelningen utav jordens olika naturresurser är inte fördelat jämlikt.

Innehåll

Syfte

Att genom kunskaper i geografi och samhällskunskap kunna förstå vad det innebär med ojämlika levnadsvillkor i olika delar av världen. Vi kommer att lära oss om länders olika levnadsvillkor, hur jorden kan bli jämlik kopplat till social, ekonomisk, och ekologisk hållbarhet. hur jordens resurser fördelas och vattnets betydelse för människan med orsaker till, och konsekvenser av förändrad markanvändning. 

 

Arbetssätt

- Film

- Quiz

- Läsning

- Arbete i par och enskilt

- Jämföra länder på världskoll.se (utsläpp, vattentillgångar)

- Plansch + bild av en av de 17 Globala målen som görs i mindre grupp. 

 

Innehåll: 

- Hållbar utveckling; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet.

- Ojämlika levnadsvillkor; levnadsvillkor, FN, Barnkonventionen, de globala målen, extrem fattigdom, utvecklade länder, ojämlikhet, hjälporganisationer, bistånd, Unicef.

- Jordens resurser; förnybara resurser, förändrad markanvändning, jordbruksmark, klimatförändringar, odlingsmark, saltvatten,

sötvatten, vattenförbrukning, vattnets betydelse för människan.

 

 

Bedömning

Utifrån kunskapskrav och förmågor som eleven förväntas visa bedöms eleven i följande moment: 

- Aktivt deltagande på lektioner, såväl muntligt, skriftligt som genom att läsa och lyssna.  

- Grupparbete i form av en plansch (fakta+bild) som ska illustrera en av de 17 globala målen. 

- Skriftliga uppgifter där eleven med egna ord och begrepp förklarar olika delar och hur de hänger ihop. 

- Skriftligt prov på begrepp och centrala delar i området där eleven förklarar olika begrepp och hur de hänger ihop. 

 

 

Kunskapskraven och förmågor redovisas i matrisen nedan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6

Matriser

Sh Ge
Hållbar utveckling och ojämlika levnadsförhållande i världen.

E
C
A
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: