👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

News

Skapad 2021-02-17 08:50 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Pedagogisk planering för ämnet engelska för årskurs 6. Baseras på Gleerups Engelska 6.

Innehåll

Förmågor i fokus (mål):

 • Skrivning (att förbättra sin skrivförmåga i engelska).

 

Innehåll (Gleerups Engelska 6 - Unit 3 (News):

 • Läsning (tidningsartiklar).
 • Kritisk granskning (fake news).
 • Tidiga datorspel.
 • Dåtid.
 • Läsning om en VR-programmerare.
 • Citizen journalism

Tidsperiod: Mars - april 2021 (med reservation för ändringar)

Arbetsmetod: Studier av relevanta texter på engelska, övningar, diskussioner och reflektioner samt tester i slutet av varje kapitel. Förberedelser genom hemarbeten samt Unit Exam när hela området är genomgånget.

Bedömning: Eleverna bedöms i de ovanstående förmågorna samt i de relevanta kunskapskraven (se nedan - listan redogör för de lägsta godtagbara resultat som kan leda till betyget E) genom det muntliga och skriftliga underlag de levererar under lektionerna och enligt matrisen nedan. I slutet av temat genomför eleverna en examination i fyra delar (Unit Exam - Listening, Reading, Speaking, Writing).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
News

Skriva

Låg
Bra
Utmärkt
Egna nyhetsartiklar
Du kan med stöd skriva egna nyhetsartiklar som är begripliga.
Du kan skriva egna begripliga nyhetsartiklar som bjuder läsaren på ganska bra läsupplevelse. Du stavar rätt vanliga ord och använder dig av grammatikreglerna på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva egna nyhetsartiklar som bjuder läsaren på bra läsupplevelse. Du stavar rätt vanliga ord och använder dig av grammatikreglerna på ett bra sätt.
E-post till den brittiska premiärministern.
Du kan med stöd skriva ett begripligt e-postmeddelande som förmedlar något av följande: - vem du är och lite om dig - vad du tycker om datorspel - varför du tycker att någons idé är bra eller dålig - vad som kan hända yngre människor om datorspelen förbjuds.
Du kan skriva ett begripligt e-postmeddelande som förmedlar det mesta av följande: - vem du är och lite om dig - vad du tycker om datorspel - varför du tycker att någons idé är bra eller dålig - vad som kan hända yngre människor om datorspelen förbjuds. Du stavar rätt vanliga ord och använder dig av grammatikreglerna på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva ett begripligt e-postmeddelande som förmedlar följande: - vem du är och lite om dig - vad du tycker om datorspel - varför du tycker att någons idé är bra eller dålig - vad som kan hända yngre människor om datorspelen förbjuds. Du stavar rätt vanliga ord och använder dig av grammatikreglerna på ett bra sätt.
Medborgarjournalistik
Du kan med stöd skriva en begriplig argumenterande text som förmedlar någon för- och nackdel med medborgarjournalistiken.
Du kan skriva en begriplig argumenterande text som förmedlar för- och nackdelar med medborgarjournalistiken. Du stavar rätt vanliga ord och använder dig av grammatikreglerna på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva en begriplig argumenterande text som förmedlar för- och nackdelar med medborgarjournalistiken. Du stavar rätt vanliga ord och använder dig av grammatikreglerna på ett bra sätt.

Tala

Låg
Bra
Utmärkt
Likheter och skillnader
Du kan med stöd delta i diskussion kring likheter och olikheter mellan olika personer/situationer/miljöer.
Du kan delta i diskussion kring likheter och olikheter mellan olika personer/situationer/miljöer och delvis bidra till att samtalet förs framåt.
Du kan delta i diskussion kring likheter och olikheter mellan olika personer/situationer/miljöer och bidra till att samtalet förs framåt och utvecklas.

Läsa

Låg
Bra
Utmärkt
Nyheter
Du kan med stöd läsa olika nyhetsartiklar och förstå det mest väsentliga i dem.
Du kan med olika nyhetsartiklar och förstå det som står på raderna och något av det som står mellan raderna.
Du kan med olika nyhetsartiklar och förstå det som står på, mellan och bortom raderna.

Lyssna

Låg
Bra
Utmärkt
Dialog
Du kan lyssna, bland annat på en dialog, och förstå det mest väsentliga i det du har lyssnat.
Du kan lyssna, bland annat på en dialog, och förstå det mesta i det du har lyssnat.
Du kan lyssna, bland annat på en dialog, förstå det du har lyssnat på samt reflektera och komma med egna tankar om det du har lyssnat på.