👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral vt 20201 Michaela

Skapad 2021-02-17 09:06 i Thunmanskolan Knivsta
Grundsärskola 9 Samhällsorienterande ämnen
Vad är rätt och vad är fel? Kan religioner ge hjälp när man ska fatta svåra beslut?

Innehåll

Du kommer att jobba med följande under detta moment: 

- Vad är ett moraliskt dilemma? 

- Hur kan man lösa konflikter och olika moraliska dilemman? 

- Olika sätt att se på dilemman

 

 

Detta kommer vi att göra framför allt genom att träna på att ta ställning i olika etiska frågor som t e x om det alltid är fel att stjäla. Vi kommer också att titta på några filmklipp. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
  SO  7-9

Matriser

SO
Matris religion (so)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livsfrågor och livsåskådningar
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt och föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt och föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.