👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, bygga broar Vt 2021

Skapad 2021-02-17 09:19 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Bygga broar
Grundskola 4 – 6 Teknik
Nästan allt runtomkring oss är teknik, någonting som är uppfunnet och konstruerat av människan. Du ska få lära dig hur man kan bygga stabila konstruktioner och vilka material som är vanligt att bygga med. Vi funderar över vilka egenskaper de olika materialen har. Sen studerar vi broar och till sist får du bygga en bro som ska vara både hållbar och vacker.

Innehåll

Arbetssätt

Du ska få läsa faktatexter, diskutera, titta på film och bilder om hur några olika broar är uppbyggda och utformade.

Du gör en skiss och en ritning av bron ni planerar tillsammans i din grupp.

Du ska få göra egna konstruktioner där du tillämpar olika tekniker för att bygga stabilt, bland annat en bro.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • göra dokumentationer, skisser och en ritning av en bro
 • genomföra en enkel konstruktion av en bro genom att pröva och ompröva dina idéer.
 • Känna till och beskriva de fem sorters brokonstruktioner vi har gått igenom.

Detta bedöms

Jag kommer att bedöma:

 • din/er modell, hur väl du har konstruerat och byggt en bro. 
 • hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig inom ämnet teknik och brobygge
 • hur du beskriver några hållbara brokonstruktioner, deras uppbyggnad och dess material.
 • hur du känner igen och namnger de olika brokonstruktionerna vi har gått igenom. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-5

Material, konstruktioner och dokumentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknik i vardagen
Känner till några vanliga byggmaterial. Känner igen och kan namnge några brokonstruktioner vi har gått igenom.
Kan beskriva några vanliga material och ge exempel på vilka konstruktioner de kan användas till. Känner igen och kan namnge de fem brokonstruktioner vi har gått igenom.
Kunna jämföra olika material och byggnadssätt och förklara fördelar och nackdelar. Känner igen och kan namnge de fem brokonstruktioner vi har gått igenom. Kan visa hur de olika delarna i bron samverkar och vad som gör att bron bär.
Konstruktioner
Kan följa instruktion och bygga enkla konstruktioner.
Kan göra enkla konstruktioner och utveckla dem.
Provar flera olika sätt att utveckla sin konstruktion och väljer det bästa.
Dokumentation
Kan göra en enkel skiss både innan och efter och visa hur reslutatet blev.
Kan göra enkel skiss med text som visar varför du tänker bygga på ett visst sätt.
Du kan också förklara vad som inte fungerar och utveckla det. Du dokumenterar tydligt med skiss och text.