Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-02-17 10:30 i Vindö förskola Helsingborg
Förskola
“Hitta matematik i barnlitteratur”.

Innehåll

Under vårterminen 2021 kommer vi på Myran fortsätta att arbeta med sagor.

Under terminen arbetar vi med sagan om Guldlock, sagan om vanten och sagan om pannkakan. Hela gruppen inkluderas (1-5 år) men undervisningen kan se olika ut beroende på hur gamla barnen är.

Vi vill skapa tillfällen till lärande inom språk och matematik.

Matematik vi vill att barnen ska urskilja i projektet är: räkning, mängd, mönster, antal, ordning och förändring. 

Tillsammans kommer vi att utforska sagornas värld med olika metoder: böcker, flanosagor, sagopåsar/ burkar med mera.

Barnen har tillgång till allt material och kan på så sätt själva återberätta sagorna.

Med detta projekt kommer vi att beröra många ämnen och få många nya kunskaper. Barnen kommer att lära sig synonymer, prepositioner, färger, känslor, matematik, berättande, återberättande, kommunikation och mycket mer.

 

 Varför

Vi vill ge barnen möjlighet till ett rikt språkligt samspel, samtidigt som matematiska begrepp synliggörs.

Vi vill att barnen får uppleva och utforska berättelsen på olika sätt.                                     

Vi vill tillvarata, utveckla och väcka barnens   berättarglädje.                                                                                                                

 

Vi vill utmana barnens matematiska tänkande och fånga det matematiken i sagan. I förlängningen vill vi stärka barnens matematiska förmågor. Genom att vi pedagoger är medvetna om vad matematik i barnens vardag är, kan vi fånga och uppmärksamma den. När barnen uppmärksammas på de matematiska aktiviteter som pågår, kan vi utmana dem att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och kunnande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: