Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Geometri - KE

Skapad 2021-02-17 11:21 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 7 Matematik
Geometrin i matematik år 7 handlar om - att kunna omvandla enheter inom sträcka, volym och vikt - att kunna hantera skala vid förminskning och förstoring - att rita och läsa av vinklar - att kunna och att använda vinkelsummor - att kunna räkna omkrets och area på 2-dimensionella figurer

Innehåll

Vi arbetar med prefix och att kunna göra omvandlingar mellan olika enheter, ex. 20cl = 2dl. 

Vi tränar på skala med förstoringar och förminskningar, ex. 1:4 betyder att verkligheten är 4 ggr större än bilden.

När vi arbetar med vinklar så lär vi oss begreppen spetsiga, räta och trubbiga vinklar. Att ett varv är 360o och utifrån det kunna vad ett halvt varv är och vad en rät vinkel har för gradtal. Vi arbetar även med sidovinklar och vertikalvinklar.

Vinkelsummor kommer vi arbeta med för att kunna använda den kunskapen i olika uträkningar. 

Vi arbetar med omkrets av olika 2-dimensionella figurer och kommer även arbeta med cirkelns omkrets. Då kommer vi in på begrepp som radie, diameter och pi.

Vi kommer även att arbeta med att lära olika polygoners namn som till exempel kvadrat, rektangel, romb, och parallellogram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: