Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kapitel 4 och 5

Skapad 2021-02-17 12:34 i Uppgårdskolan Ekerö
Grundskola F
Geometri är en stor del av matematiken som ständigt är närvarande runt omkring oss. Vi har exempelvis olika geometriska former på våra vägmärken för att gruppera dem. Kylskåpet är fyllt av cylindrar, rätblock, och volymer. När vi ser oss i spegeln kan vi upptäcka symmetri.

Innehåll

 

Planering kapitel 4 : Algebra och mönster

I den här kapitel får du lära dig:

·        Hantera räknesätten i rätt ordning

·        Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematikt

·        Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel

·        Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord

·        Skapa mönster

·        Lösa ekvationer

·        Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

·        Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper och begreppen i kapitlet

 

 

 

Vecka

Innehåll

Sidor

Uppgifter

Läxor

2

Numeriska uttryck

164-167

Jämna tal

 

 

Algebraiska uttryck

168,170-172

Jämna  tal

Rest

3

Taluppfattning och huvudräkning

174

Alla

 

 

Mönster

175-180

Udda  tal

 

 

Teckna algebraiska uttryck

181-185

Udda tal

Rest

4

Ekvationer

187-194

Jämna tal

 

 

Teckna ekvationer

195-199

Jämna tal

Rest

5

Blandade uppgifter

201-203

Udda tal

 

 

Träna mera

205-206

Alla

Rest

6

Repetition

 

 

 

 

Diagnosprov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering kapitel 5 : Geometri

 

I den här kapitlet får du lära dig:

 

·        Känna igen och jämföra olika vinklar

·        Mäta och rita vinklar

·        Sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar

·        Identifiera och namnge olika geometriska figurer

·        Konstruera olika geometriska figurer

·        Beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer

·        Samband mellan figurens form och deras omkrets och area

·        Använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen

·        Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

Vecka

Innehåll

Sidor

Uppgifter

Läxor

7

Vinklar

212-217

Udda tal

 

 

Vinkelsumma

218

Alla

 

 

Olika slag av vinklar

219-223

Udda tal

Rest

8

Taluppfattning och huvudräkning

224

Alla

 

 

Omkrets, fyrhörningar, omkretsen av en cirkel 

225-231

Jämna tal

Rest

9

Talet pi ( π )

232

 

 

 

Area

233-235

 

 

 

 

237-241

 

Rest

10

Skala

243-249

Jämna tal

 

 

Blandade uppgifter 

252-254

Alla

Rest

11

Träna mera

256-259

Alla

 

 

Tema och problemlösning

260-261

Alla

 

 

Diagnosprov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: