Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The reading of books 2021

Skapad 2021-02-17 12:52 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde i engelska med skönlitteratur som utgångspunkt.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Have you ever read a whole book in English before? If not you're in for something new and exciting. If you have: Congratulations!

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att läsa böcker, du väljer själv en bok som passar din nivå av engelska. Du kommer att få fundera kring innehållet i skriftlig form och varje vecka lämna in en text om din bok. Du kommer också att ha samtal med andra kring det ni läser, samt ha en muntlig presentation av din bok. Under tiden du läser boken skriver du en individuell ordlista och denna skall du i slutet av projektet lämna in. I avslutningen av projektet skall du konstruera ett prov till dig själv med det du har lärt dig under dessa veckor.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

”Writing assignments”: Jag kommer att bedöma hur väl du kan återge din boks innehåll. Jag kommer att titta på stavning, ordföljd och variation (ordval). Jag kommer också att titta på om den bok som du har läst varit lagom svår utifrån din nuvarande nivå i engelska.

”Test”: Jag kommer att bedöma i vilken mån du kan använda dig av de grammatiska moment som vi har gått igenom och om du använder dig av de nya ord som du har lärt dig genom din bok. Jag kommer också att titta på om de ord som du väljer ut för att lära dig motsvarar den utvecklingsnivå som du just nu befinner dig på rent språkligt.

”The presentation”: Jag kommer att bedöma innehåll, uttal och flyt, samt i vilken mån du kan anpassa till lyssnarna.

 

Planering

V 9

Tisdag       Genomgång av syfte och upplägg, de fyra olika texterna, egen ordlista + val av bok.

Onsdag      Tid för att läsa/skriva. Läxa: Lämna in texten om ”Opening” (inledningen) på onsdag v 10.            

 

V 10

Tisdag       Studiedag

Onsdag      Tid för att läsa/skriva.  Läxa: Lämna in texten om ”Characters”              (karaktärer) på onsdag v 11.

 

V 11

Tisdag       Repetition av possessiva pronomen samt tid för att läsa.  

Onsdag      Tid för att läsa/skriva. Läxa: Lämna in texten om ”Setting” (miljö) på       onsdag v 12.

 

V 12

Tisdag       Genomgång om prepositioner: tidsuttryck, plus övningar.

Onsdag      Tid för att läsa/skriva . Läxa: Lämna in texten om ”Ending” (slutet) på     onsdag v.14

V 13           Påsklov

 

V 14

Tisdag       Genomgång om ordföljd plus övningar. Tid för att läsa/skriva.

Onsdag      Tid för att läsa/skriva. Genomgång om hur du ska göra ditt prov.

                 Läxa: Förbered dig för ”The Discussion” på onsdag v 15.

 

V 15

Tisdag       Arbeta med ditt eget prov.

Onsdag      The Discussion. Arbeta med ditt prov den tid som är över.

                 Läxa: Lämna in din ordlista och ditt prov, samt facit till ditt prov (för         rättning) senast på onsdag v 16.

 

V 16

Tisdag       Arbeta med ditt prov

Onsdag      Bearbeta ditt prov/öva. Inlämning av prov och facit.

 

V 17          

 

Tisdag       PROV och utvärdering.

 

 

Utvärdering

1 Vad har du lärt dig genom det här arbetsområdet?

2 Vad var roligast?

3 Vad var svårast?

4 Vilken förmåga behöver du träna mest i engelska? (Läsa, lyssna, skriva eller tala)

5 På vilket sätt vill du att vi ska träna förmågorna i engelska framöver?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En

Matriser

En
Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
3 Använda språkliga strategier för att förstå
Språkliga strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategi/strategier för lyssnande och läsning.
Du kan be talaren att upprepa/tala långsammare för att öka din egen förståelse. När du läser kan du använda någon strategi ex. en ordbok, läsa om, gissa ordets betydelse för att öka din förståelse.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
8a Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagar-anpassning
I muntlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan delta i korta samtal både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå. Du deltar med osäkerhet i samtal med andra
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt. Du deltar relativt enkelt i ett samtal med andra.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt. Du deltar med lätthet i samtal med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: