Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation - Samling Träningsskola

Skapad 2021-02-17 13:36 i Kristineskolan Säter
Grundsärskola F
Vi har samling varje morgon tillsammans med eleverna.

Innehåll

 

Kommunikation – Samling

 

Ämnesområde: Kommunikation, verklighetsuppfattning

 

Undervisningens syfte är att:

 

·         Eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation.

 

·         Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer.

 

·         Vidare ska undervisningen stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation.

 

·         Undervisningen ska bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man uttrycker sig på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.

 

Genom undervisningen tränas förmågan att:

 

 • samspela med andra
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum

 

Centralt innehåll:

 

 • Vi ska ge eleverna grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

 

 • Vi ska kommunicera om känslor så eleverna kan lära sig att uttrycka och tolka känslor.

 

 • Vi ska använda olika kommunikationsverktyg för att förstärka kommunikationen samt vara lyhörda för kroppsspråk, tecken eller tal.

 

 • Vi ska även tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

 

Undervisningens mål är att eleven skall:

 

 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser. 
 • Eleven ska känna igen siffror när vi ramsräknar dagens datum.
 • Eleven ska förstå vad vi ska göra under dagen.

 

Bedömning och utvärdering:

 

·         Personalen noterar elevens intresse för att vara aktiv i samlingen.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: