Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sätta upp mål för träning

Skapad 2021-02-17 14:12 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområdet kommer du att sätta upp ett mål för en fysisk aktivitet som du sedan ska göra upp en planering för under ett visst antal veckor. När du genomfört träningen och skrivit en träningsdagbok ska du utvärdera hur det gått.

Innehåll

Bedömning: Du kommer bedömas på den skriftliga inlämning du gör i form av målbeskrivning, planering, träningsdagbok och utvärdering.

Arbetssätt och Undervisning:
- Föreläsning
- Eget arbete med de olika momenten
- Formativ bedömning i den skriftliga processen

Språkmål: Att förstå och läsa faktatexter med nya begrepp. Resonerande reflektioner i textform

Digitalt mål: Att använda diverse digitala program i träningssammanhang

SKA mål: Att förstå vikten av att träna kroppen fysiskt för ett hälsosammare liv. 

Begreppslista

 • Träningsdagbok
 • Målbeskrivning
 • Kontinuerlig träning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Sätta mål, planera och utvärdera en fysisk aktivitet

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning åk 7 Mål och planering
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Eleven kan med viss säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Eleven kan med relativt god säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Eleven kan med god säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Bedömning ÅK 7 Utvärdering
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Eleven kan till viss del utvärdera den fysiska aktiviteten i en resonerande text.
Eleven kan utvärdera den fysiska aktiviteten i en underbyggd resonerande text.
Eleven kan utvärdera den fysiska aktiviteten i en väl underbyggd resonerande text.
Bedömning åk 8 Mål och planering
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Eleven kan med viss säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Eleven kan med relativt god säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Eleven kan med god säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Bedömning ÅK 8 Utvärdering
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Eleven kan till viss del utvärdera den fysiska aktiviteten i en resonerande text.
Eleven kan utvärdera den fysiska aktiviteten i en underbyggd resonerande text.
Eleven kan utvärdera den fysiska aktiviteten i en väl underbyggd resonerande text.
Bedömning åk 9 Mål och planering
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Eleven kan med viss säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Eleven kan med relativt god säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Eleven kan med god säkerhet göra en målbeskrivning och plan för en fysisk aktivitet
Bedömning ÅK 9 Utvärdering
Eleven har ej visat på kunskaper för att nå nivå E
Eleven kan till viss del utvärdera den fysiska aktiviteten i en resonerande text.
Eleven kan utvärdera den fysiska aktiviteten i en underbyggd resonerande text.
Eleven kan utvärdera den fysiska aktiviteten i en väl underbyggd resonerande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: