Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samma vatten

Skapad 2021-02-17 14:25 i Kyrkängens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Allt vårt vatten på jorden är samma vatten som går runt och återanvänds hela tiden. Vi lär oss om vattendrag, vattenverk, vattentorn, avlopp och reningsverkens betydelse.

Innehåll

Syfte:

Barnen ska få kunskap om hur och varför vi ska spara på vattenresurserna samt få kännedom om hur vi renar och återanvänder vårt vattnet.

Läroplansmål i fokus:

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 •  

Tolkning och konkretisering av läroplansmål som är i fokus:

Genom att barnen får kunskap om  hur vi renar och återanvänder vårt vatten också får  insikt i hur viktigt det är att detta kretslopp fungerar för att vi ska vara friska och må bra.

Målkriterier (målet är uppnått när):

Vi ser att barnen använder ord och begrepp som de fått kunskap om, i egen lek eller aktivitet.

Undervisningsstrategier (kopplat till målen):

Vi undersöker med hjälp av internet, böcker film och vi diskuterar och delar erfarenheter med varandra.

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp:

Barnen ska få göra egna dokumentationer i text och bild som de ska få visa och berätta om för varandra och för vårdnadshavare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: