Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt mörksuggparken!

Skapad 2021-02-17 14:42 i Söderås skola Rättvik
Grundskola F – 4 Matematik Svenska Teknik Samhällskunskap Geografi Slöjd
I Rättvik ska det under våren skapas en aktivitetspark av återbrukat material och naturmaterial. Då vi har getts möjlighet att samverka genom att komma med förslag och att senare förhoppningsvis kunna vara med och hjälpa till vid uppbyggandet av parken kommer vi att jobba med detta projekt några veckor framöver.

Innehåll

Genom att söka på nätet och titta på bilder från liknande parker inspireras eleverna för att sedan i mindre arbetsgrupper diskutera och delge varandra sina tankar och idéer. Efter diskussion ska de planera och utforma små modeller av parkens önskade innehåll. 

Vi bygger och konstruerar med olika material som till exempel glasspinnar, snören, tyg och naturmaterial.

Vi kommer att prata om vad man kan använda för material som är återbrukat och vad som är naturmaterial. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: