Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jesus liv

Skapad 2021-02-17 14:41 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 1 Religionskunskap
Du ska få möjlighet att lära dig om olika berättelser i Jesus liv. Som bygger på vårt samhälles värdegrund!

Innehåll

Du ska få lära dig:

Hur levde och bodde man under Jesus tid?

- Budskapet i Jesus berättelser

- Hur Jesus lärde ut sin tro

- Hur ett dop kan gå till?

- Om Jesus liv och död

- Att se sambandet mellan dagens samhälle och under Jesus tid

 

Hur ska du göra för att lära dig?

Se filmer

- Uppleva teater

- Sjunga

- Höra och lyssna på berättelser ur Barnens Bibel

- Diskussioner 

- Dokumentation som korsord, skriva texter, rita

 

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att vara delaktig och engagerad 

- Din förmåga att se sambandet i värdegrunden i vår tid och tiden under Jesus liv. 

- Din förmåga att dokumentera systematiskt 

- Din förmåga att med ord och bilder kunna återberätta Jesus födsel och död samt en berättelse ur Jesus liv

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Re  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: