Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2021-02-17 14:48 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ellära

Innehåll

Centralt innehåll Lgr-11:
•Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
•Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Efter området ska du:

• Veta vad elektrisk ström är

• Kunna förklara vad statisk elektricitet

• Förstå sambandet mellan ström, spänning och resistans och känna till deras enheter

• Kunna rita enkla kopplingsschema

• Veta hur en kompass fungerar

• Veta att elektrisk ström skapar magnetfält

• Kunna förklara skillnaden mellan en elektromagnet och en vanlig magnet

• Veta ved som menas med induktion

• Veta hur en generator fungerar och vad man använder den till

• Veta hur en transformator fungerar och vad den används till

• Känna till vikten av elsäkerhet

Matriser

Fy
Lärande matris Ellära 2 år 7

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du bidrar också till att göra enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan också göra planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan också göra planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
2
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om ellära och visar det genom att använda dig av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ellära och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ellära och visar det genom att förklara, visa samband och generalisera med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
3
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: