Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 1

Skapad 2021-02-17 15:03 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 1 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Vi kommer att lära oss:

 • Om fem enkla maskiner och hur dessa enkla maskiner fungerar. 
 • Om uppfinningar där enkla maskiner är en del av konstruktionen. 

Såhär kommer vi att lära oss:

 • Genom att läsa böcker om enkla maskiner.
 • Genom att se på film om enkla maskiner.
 • Genom att prata om enkla maskiner.
 • Genom att skriva om enkla maskiner.
 • Genom att bygga föremål där enkla maskiner är en del av konstruktionen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik årskurs 1

Nivå 1
Nivå 2
Ny aspekt
 • Tk
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan med stöd förklara hur enkla maskiner fungerar.
Du kan förklara hur enkla maskiner fungerar.
Ny aspekt
 • Tk
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan med stöd ge exempel på uppfinningar där enkla maskiner är en del av konstruktionen.
Du kan ge exempel på uppfinningar där enkla maskiner är en del av konstruktionen.
Ny aspekt
 • Tk
 • Tk  1-3
Du kan med stöd nämna fem enkla maskiner.
Du kan nämna fem enkla maskiner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: