Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Klockan digital tid, VT-21

Skapad 2021-02-17 15:48 i Vidingsjöskolan Linköping
Matematik bråk
Grundskola F – 3 Matematik
Här kommer du att få repetera klockan, analog tid, samt lära dig att skriva digital tid 00.00-24.00. Du kommer även att räkna ut hur lång tid något tar. Detta kan vara bra när du ska läsa av busstidtabeller.

Innehåll

Innehåll

Period

Treveckorsperiod 

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Eleven genomför individuellt "favoritmatematik diagnos" kap 2.

Eleven visar skriftligt och/eller muntligt under lektionen.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

I vilken nivå eleven kan:

-skriva tid i digital och analog form

-beräkna tid

-uppskatta och jämföra tid

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Eleven kommer jobba utifrån:

"Favorit matematik 3B", både i boken och  på Ipad 

I-pad: elevspel.se

Stenciler

praktiskt laborera med den analoga klockan

 

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Eleven får muntlig återkoppling under arbetet i boken.

 

Eleven får muntlig återkoppling från diagnosen i favoritmatematik.

 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos 2, 3B

 • Diagnos 1, 3B

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: