Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: kartkunskap och namngeografi

Skapad 2021-02-17 16:36 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Geografi
Geografi är ett brett ämne! Kunskap om både naturen och samhället/kulturen är viktigt i geografi och de påverkar varandra. Geografi handlar om “platser”. Inte bara namn på olika platser utan även varför en plats “ligger där den ligger”. Man kan säga att så fort man kan visa något på en karta är det geografi. Vi använder många metoder och modeller för att beskriva omvärlden, men det viktigaste hjälpmedlet i geografin är kartan. Med hjälp av kartor och satellitbilder över större områden kan vi upptäcka tydliga mönster i jordytans uppbyggnad och t.ex. var världens tätbygder finns. Vi kan också zooma in över ett mindre område som t.ex. ett bostadsområde eller ett mindre naturområde. Då får man istället detaljerad information. Kartor har länge framställts på papper, men nuförtiden använder vi mer och mer digitala kartor i mobiler, paddor och datorer, med mera.

Innehåll

Mål
I det här första arbetsområdet jobbar vi med namngeografi och kartkunskap. Det du ska ha koll på i namngeografin är Europas länder och huvudstäder samt de olika världsdelarna. I kartkunskapen jobbar vi med att förstå olika kartor, skalor och koordinatsystemet. Vi lär oss även att resonera kring varför kartor ser ut som de gör. Dessutom lär vi oss olika geografiska begrepp och att använda dem i våra resonemang.
 
Övergripande frågor
  • Vilka är Europas länder och huvudstäder och var ligger de?
  • Vilka världsdelar finns och var ligger de?
  • Varför ser kartor ut som de gör? 
  • Hur kan vi använda skalor och koordinatsystemet?
  • Vilka olika sorters kartor finns det och vad kan de olika kartorna användas till?
  • Vilka begränsningar har en karta?
  • Vad är GIS och GPS?
 
Examination
  • Prov
  • Lektionsuppgifter

Matriser

Ge
Geografi: kartkunskap och namngeografi

Inte en helt godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Uppnår inte nivå 1 helt
Du har grundläggande kunskaper om Europas geografi (länder + huvudstäder) och de olika världsdelarna. Du kan till viss del sätta ut rätt land, huvudstad och världsdel på en karta.
Du har goda kunskaper om Europas geografi (länder + huvudstäder) och de olika världsdelarna. Du kan sätta ut rätt land, huvudstad och världsdel på en karta med endast några missar.
Du har mycket goda kunskaper om Europas geografi (länder + huvudstäder) och de olika världsdelarna. Du kan sätta ut rätt land, huvudstad och världsdel på en karta med i princip inga missar.
Geografiska begrepp
Uppnår inte nivå 1 helt
Du använder några av begreppen kopplade till arbetsområdet och visar att du förstår vad de betyder.
Du använder flera av begreppen kopplade till arbetsområdet och visar att du förstår vad de betyder.
Du använder de flesta av begreppen kopplade till arbetsområdet och visar att du förstår vad de betyder samt använder dem för att föra dina resonemang framåt.
Kartkunskap
Uppnår inte nivå 1 helt
Du kan läsa och förstå olika kartor, skalor och koordinatsystemet på en enkel nivå.
Du kan läsa och förstå olika kartor, skalor och koordinatsystemet på en ganska avancerad nivå.
Du kan läsa och förstå olika kartor, skalor och koordinatsystemet på en avancerad nivå.
Resonera kring kartor
Uppnår inte nivå 1 helt
Du kan delvis resonera kring varför kartor ser ut som de gör genom att nämna någon orsak och konsekvens.
Du kan resonera kring varför kartor ser ut som de gör genom att ange flera orsaker och konsekvenser
Du kan resonera kring varför kartor ser ut som de gör genom att utförligt ange och resonera välutvecklat kring flera orsaker och konsekvenser. Du anger även fördelar och nackdelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: