👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion, former och material som håller

Skapad 2021-02-17 16:55 i Solskiftesskolan Österåker
Teoretiskt och praktiskt arbete med konstruktioner.
Grundskola 5 Teknik
Vi ska arbeta med vanliga hållfasta och stabila konstruktioner och titta på hur de är uppbyggda, till exempel hus och broar. Vi ska bekanta oss med material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

Varför ska du lära dig om konstruktioner, former och material? 
Tekniska lösningar har stor betydelse i samhällets utveckling. Hur är allt uppbyggt runtomkring oss? Varför använder man olika material till olika saker? Kan vi uppfinna nya material som är bättre för miljön? Många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut har inslag av teknik. Även fast du kanske inte tänker på det så stöter du på konstruktioner och olika materials egenskaper varje dag. Du behöver därför en förståelse för teknikens roll i ditt liv.  

 

Vad ska du lära dig under det här arbetsområdet?
När vi har arbetat klart ska du:

 • kunna ge exempel på hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t.ex.hus och broar.
 • kunna använda ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • utvecklat kunskaper om vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • dokumenterat i form av skiss med förklarande ord och begrepp.

 

Hur ska vi lägga upp undervinsingen? 

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om olika konstruktioner och olika material.
 • Vi kommer läsa texter samt svara på frågor till texterna. 
 • Du kommer att arbeta enskilt samt i par.
 • Vi kommer titta på filmer. 
 • Du kommer arbeta med att dokumentera i form av skiss samt tillhörande text.
 • Du kommer tillverka en brokonstruktion med hjälp av laborativt material.   

 

Hur ska du examineras? 

 • Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner och använder begrepp när du ger exempel på konstruktioner samt materials egenskaper. 
 • Jag tittar på hur du skriftligt förklarar konstruktioner samt materials egenskaper. 
 • Jag tittar på hur du skriftligt förklarar konstruktioner och hur din beskrivning samspelar med tillhörande skiss.
 • Jag tittar på hur du utför en enkel brokonstruktion samt hur du muntligt och skriftligt redovisar dina tankar kring resultatet. 

Uppgifter

 • Klätterställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Brobygge, hållfasta och stabila konstruktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Undersökningar
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan planera och med stöd göra enkla modeller/undersökningar och prövar någon lösning.
Du kan planera och självständigt göra modeller/ undersökningar och prövar eller diskuterar några olika lösningar så du kommer framåt.
Du kan planera och självständigt göra modeller/ undersökningar och prövar eller diskuterar flera olika lösningar så du kommer framåt.
Begrepp
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan med viss hjälp förklara t.ex. hur hus och broar är byggda med ord som konstruktion, stabil, hållfast, material, egenskap, balk, vajer... Du har förklarat några eller alla material bron ska vara tillverkad av. Du har inte beskrivit- eller endast beskrivit någon materialegenskap.
Du kan mestadels förklara t.ex. hur hus och broar är byggda med ord som konstruktion, stabil, hållfast, material, egenskap, balk, vajer... Du har förklarat vilka material bron ska vara tillverkad av. Du har beskrivit några materialegenskaper.
Du kan självständigt förklara t.ex. hur hus och broar är byggda med ord som konstruktion, stabil, hållfast, material, egenskap, balk, vajer... Du har förklarat vilka material bron ska vara tillverkad av. Du har beskrivit materialegenskaperna tydligt.
Dokumentation
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan med stöd skriva och rita om ditt arbete.
Du kan självständigt göra enkla texter och bilder om ditt arbete.
Du kan självständigt göra dokumentationer med texter och bilder som är utförliga och lätta att förstå.

Tk
Klätterställning

Ämnesmatris Teknik

Ej påbörjat
På väg
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Konstruktion
Förklaring till en hållbar konstruktion och vilka material man kan använda
Se kommentar
Du kan ge exempel och på ett enkelt sätt beskriva hur din klätterställning ska byggas för att vara stabil samt vilka material man kan använda.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur din klätterställning ska byggas och vilka material man kan använda. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad materialen har för egenskaper som gjorde att du valde dem.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur din klätterställning ska byggas och vilka material man kan använda. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad materialen har för egenskaper som gjorde att du valde dem.
Dokumentation
Skiss på konstruktion, bild samt förklarande text
Se kommentar
Du kan visa på ett enkelt sätt med skiss och text hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skiss och text hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skiss och text hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.