Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 7- 8 Alla barns rätt till tyg och kartong

Skapad 2021-02-17 16:59 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi vill låta barnen arbeta med tyg, kartong, tråd och knappar.

Innehåll

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

   att man sammanfogar med hjälp av tråd

   att alla har rätt till utveckling och samarbete

   få förståelse för begreppet rättigheter

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

  att kunna behärska hur man klipper i olika material

 att kunna lyssna på andra och samt ge uttryck för sina egna behov

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

olika tekniker som tyger, kartong, knappar, och nål

möta karaktären "Liten" av Stina Wirsén

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

hur kan vi använda nål och tråd och tyg?

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

bokstäver av kartong, klippa ut mönster i tyg, sytt väskor i tyg och papper

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Reflektera tillsammans kring:

alla barn har samma rättigheter

barnets bästa ska alltid komma först

varje barn har rätt att överleva och utvecklas

varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Vad tänkte du att du klarade av med saxen? Vad kan du göra nu med saxen?

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? 

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: