Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolebrevet på Dibber Bråta förskola

Skapad 2021-02-17 18:47 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Dibber Bråta har alla pedagoger skrivit på och arbetar aktivt med Förskolebrevet. Vi vill att alla barns integritet skyddas och stärks på förskolan. Barnen ska alltid känna att vår förskola är en trygg plats att vistas på.

Innehåll

Bakgrund

Förskolebrevet.se skapades av treskablinoll.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatt för sexuella övergrepp. Vi i förskolan vill förebygga problemen genom att lära vuxna och barn om integritet och hur viktigt det är med rätten till sin egen kropp. 

 

Varför? (syfte med undervisningen)

Vi strävar efter att förskolan ska vara en trygg plats för alla barn att vistas i. 

Barnen ska känna att de har rätt att bestämma över sin egen kropp och våga säga ifrån när något är fel. Barnens integritet ska alltid skyddas.

Barnen ska känna förtroende för oss pedagoger på förskolan så att de vågar berätta för oss när något är fel.

Genom Förskolebrevet får vi pedagoger mer kunskap om hur vi ska agera i olika situationer och även färdigt material för hur vi ska arbeta med det i barngruppen.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Alla pedagoger på Dibber Bråta förskola har skrivit på förskolebrevets integritetspolicy.  

Förskolan är anpassad så att barnen alltid ska känna att det har en möjlighet att få gå på toaletten ifred.

Barnen har rätt att bestämma vem som hjälper dem vid toalettbesök och blöjbyten.

Vi låter aldrig en vikarie öppna, stänga eller ansvara för en vila, vilket innebär att vikarien aldrig är själv med barnen.

Vi arbetar aktivt med litteratur som stärker barnens rätt att säga nej, till exempel ”10 små kompisböcker”, ”Vilda säger Nej” och Barnkonventionens värdegrundsmaterial.  

I arbetet med integritet använder vi Lärvännen Hjärtrud, som står för allas lika värde och Hjärteprogrammet som är kärnan i Dibber.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn som går på Dibber Bråta förskola. 

 

Hur ska vi dokumentera?

Arbetet dokumenteras tillsammans med barnen. Deras utsagor och tankar tas tillvara och deras upplevelser kring aktiviteterna.

 

Hur sker utvärdering/uppföljning?

Arbetet utvärderas i personalgruppen på avdelningsplanering, reflektionstid, team-möten och APK.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

 

Vem ansvarar?

Alla som arbetar på Dibber Bråta

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: