Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: område 3 - tid, tabeller och diagram

Skapad 2021-02-17 18:52 i Ängsnässkolan Huddinge
Matematikboken Alfa kapitel 3
Grundskola 4 Matematik
Pedagogisk planering kopplad till arbetet i Matematikboken alfa kapitel 3.

Innehåll

Varför ska du läsa detta?

För att klara dig i samhället behöver du kunna använda och förstå olika tidsbegrepp och diagram. 

Läroplanen säger:

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Konkretisering av mål

Du skall kunna förstå och använda olika enheter för tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, månader och år.

Du ska kunna avläsa och förstå den digitala och den analoga klockan.

Du ska kunna räkna ut hur lång tid det är mellan olika klockslag.

Du ska kunna skriva och avläsa datum på olika sätt.

Du ska kunna läsa av och förstå enkla tabeller.

Du ska kunna läsa av och förstå stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

Hur kommer du undervisas?

Vi har gemensamma genomgångar där  du får träna både enskilt och tillsammans med resten av klassen med hjälp av whiteboardtavlor. Då tränar du på att använda olika metoder och strategier och du tränar även på att resonera och kommunicera matematik (tänka och prata). 

Du kommer att jobba i storgrupp, enskilt och ibland i par för att lösa  och diskutera olika matteuppgifter.

Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa samt gemensamma övningar och spel.

Du kommer att ha några matteläxor där du repeterat det vi arbetat med i skolan. 

Hur kommer dina kunskaper bedömas?

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet, efter det får du en veckas repetition för att öva mer. Vi gör sedan ett test där du får visa vad du har lärt dig inom området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning av Alfa Test 3

osäker
ganska säker
säker
Ange en given tid i digitaltid
Tex: halv elva på förmiddagen
Ange digitaltid utifrån en klockbild
Räkna ut tidsskillnader
Tex: 13:45-14:30 18:05-19:30
Skriva datum på flera olika sätt
Tex: 4 januari 2001 010104 2001-01-04
Använda enheter för tid
Tex: 1 dygn=___timmar 3 timmar= ____minuter
Läsa av och använda stapeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: