Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 6

Skapad 2021-02-17 20:45 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur tänker man när ska blanda saft? Om receptet är för 4 portioner, hur tänker du när du ska laga mat för 6 personer? Hur långt kommer du om du håller en medelhastighet p 70 km/h på 3,5h?

Innehåll

Varför?

Kunskaper inom samband och förändring är användbart både i vardagen och i vidare studier.

Kunskaper om samband och förändring används i privatlivet som inom olika ämnes­områden och för att kunna delta i samhällsdebatten. Det kan till exempel vara frågor som rör banklån, energiförbrukning eller befolkningstillväxt.

Ett mycket vanligt sätt att beskriva förändringar och förändringstakt på är att använda procent. Därför är beräkningar med procent i olika situationer ett viktigt innehåll här

 

Vad?

  • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

 

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Egna undersökningar i klassrummet. Ta hjälp av tidigare kunskaper kring statistik, procent. 

Begrepp - Grafer, origo, x-axeln, y-axeln, koordinater, proportionalitet, procent, samband

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Kunna förstå och använda begrepp, analysera och resonera kring olika grafer

Språkligt stöd - Begreppskartor, bildstöd 

Främja språkanvändning - Praktiska och undersökande övningar som gör i par och grupp. Concept Cartoons - EPA

 

Stöd och Utmaningar

Nivåanpassande övningar vid färdighetsträning och problemlösning. 

 

Övningar/Aktiviteter

Utforska med Geogebra https://www.geogebra.org/m/AwJ6EFEB

Concept Cartoons "Huspriser" och "Badkaret"

Praktiskt arbete - Strävorna http://ncm.gu.se/media/stravorna/4/e/459E_Bungeedockan.pdf

Resonemang - Strävorna 4E http://ncm.gu.se/media/stravorna/4/e/4Ebergochdalbana.pdf

Färdighetsträning i Ma-boken Eldorado 6B - kapitel 5

Övningar på matteappen

Öppna uppgifter https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/424_sambandochforandring%20%C3%A5k4-6/1_oppnauppgifter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/SF4-6_01A_01_sambandforandring%20(1).docx

Film https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/matematik/samband/proportionella-samband-ak-4-6

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/matematik/samband/koordinatsystem-ak-4-6

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Problemlösning (öppen uppgift)

Diamant RP1 och RP2 

I klassrumsdiskussioner (par/grupp/helklass) 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: