Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter, djur och andra organismer

Skapad 2021-02-17 21:27 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 5 Biologi
Allting på jorden kan delas in i grupper. När det handlar om djur och växter kallar man det för arter. Vi ska lära oss att gruppera arter och se olika samband i naturen. Hur människa och natur samspelar och hur djur och växter samspelar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Djur, växters och andra organismers liv.
 • Ekologiska samband.
 • Ekosystem i närheten.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Begrepp: art, växt, grupp, samband, organism, ekosystem, näringskedja, identifiera, närmiljö, fotosystem, förbränning 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsa texter
 • Diskussioner
 • Bilder
 • Praktiskt arbete.

Vad som kommer att bedömas:

Jag bedömer hur du genomför ditt arbete, både det teoretiska och det praktiska. Du ska visa förståelse för hur samband i naturen uppstår och hur man grupperar arter i naturen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: