Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 5 Procent

Skapad 2021-02-17 23:20 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Matematik
Procent, promille och ppm

Innehåll

Resultat på dina inlämningar på kapitel 5

Matriser

Mat
Kapitel 5 Procent

Kapitel 5 Procent

 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
 • Mat  -   Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
 • Mat  -   Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
 • Mat  -   Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
Ditt betyg bygger på provet i procent
Betyg A
 • Mat  A
 • Mat  A
Betyg B
Större delen är C men några inslag på A nivå
Betyg C
 • Mat  C
 • Mat  C
Betyg D
Delar av C finns men inte allt
Betyg E
 • Mat  E
 • Mat  E
Betyg F
Omprov alternativt komplettering i förekommande fall.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: