Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, bråk, procent

Skapad 2021-02-18 08:44 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi lär oss addition, subtraktion, multiplikation och division av decimaltal. Vi lär oss om ur man omvandlar dessa tal till procent och bråk.

Innehåll

Vi arbetar med det första kapitlet i Favoritmatte 6B. Målet är att kunna avrunda decimaltal med olika noggrannheter, kunna omvandla decimaltal till bråk och procent. Vi kommer att arbeta i boken, använda oss av material i lärarhandledningen, stenciler samt titta på korta filmer.

Efter avslutat arbete skriver eleverna ett prov (efter sportlovet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: