Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 8E, Samband och förändring, V.6 - V.16

Skapad 2021-02-18 08:44 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Samband och förändring

Innehåll

Preliminär planering små förändringar kan komma, meddelas till eleverna via teams.

 

    Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

6

Introduktion till Samband och förändring. Procent och promille. Avsnitt 4.1

Gemensam problemlösning. Eget arbete med avsnitt 4.1

Introduktion av förändringsfaktor. Eget arbete med avsnitt 4.1 + 4.2

7

Lösa problem med procent eller förändringsfaktor. Avsnitt 4.2

Provgenomgång.

Matematikenkät med uppgifter, från PRIM. (Se https://www.su.se/primgruppen/uim-st%C3%A5r-f%C3%B6r-utv%C3%A4rdering-i-matematik-1.120599)

Eget arbete avsnitt 4.2

Matematikenkät med uppgifter, från PRIM. (Se https://www.su.se/primgruppen/uim-st%C3%A5r-f%C3%B6r-utv%C3%A4rdering-i-matematik-1.120599)

8

Algebra och procent. Genomgång. Avsnitt 4.3

Eget arbete på avsnitt 4.3

Problemlösning algebra och procent. Avsnitt 4.3 Index och KPI. Historia och samhälle.

10

Genomgång av procentenheter. Avsnitt 4.4

Egen räkning avsnitt 4.4

Genomgång av koordinatsystem. Avsnitt 4.5

11

Eget arbete med avsnitt 4.5

Genomgång av grafer. Analys av grafer från verkliga situationer. Avsnitt 4.6

Eget arbete med grafer. Avsnitt 4.6

12

Genomgång av proportionalitet och linjära samband. Hemuppgift ”Skapa en graf”. Avsnitt 4.7

Eget arbete med avsnitt 4.7

Genomgång av hemuppgiften ”Skapa en graf”. Diskussion kring olika grafer och dess användningsområden.

13

Genomgång Mer om linjära samband. Avsnitt 4.8

Eget arbete med avsnitt 4.8

Eget arbete med avsnitt 4.8. Frågesport om linjära samband och grafer.

15

Repetition av kapitel 4.

Kapiteltest och begreppstest.

Repetition av kapitel 4. Problemlösning.

16

Repetition av kapitel 4. Problemlösning.

Repetition av kapitel 4. Problemlösning.

Prov

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • Samband och förändring

    • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: