Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion och hållfasthet

Skapad 2021-02-18 09:12 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Teknik
Teknik finns överallt runt omkring oss. Det uppstår av ett behov och utvecklas av människans drivkraft att göra saker enklare och smidigare. Konstruktioner av olika slag behöver vara starka och tåla alla möjliga slags påfrestningar. Därför ska vi titta lite närmare på olika konstruktioner och materialtyper. Vi kommer lära oss om vanliga konstruktioner genom teknikens arbetssätt, planera egna konstruktioner och tillverka samt utvärdera och förbättra våra konstruktioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetet med detta området ska utveckla din förmåga att:

 • använda teknikens ord och  begrepp såsom, konstruktion, hållfasthet, stabil, material, fackverk, balkbro, valvbro, hängbro
 • beskriva hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda
 • pröva och ompröva dina idéer
 • konstruera modeller

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma hur väl du:

 • Deltar i de uppgifter och diskussioner vi har kring olika konstruktioner
 • Planerar din konstruktion (ingen planering, muntlig planering, skriftlig planering)
 • Gör skisser till din konstruktion (inga skisser, slarviga skisser, detaljerade skisser)
 • Genomför din konstruktion (följer inte planeringen, följer den lite, följer planeringen väl)
 • Tar till dig tips och idéer kring din konstruktion samt omarbetar efter förslag (bryr dig inte om förslag, lyssnar men omarbetar inte, omarbetar så att det blir till det bättre

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi varvar teori om hållfasta konstruktioner med praktiskt arbete för att öka förståelsen för begreppen konstruktion, stabil, hållfasthet och material.

Vi läser om olika slags konstruktioner och gör egna planeringar av konstruktioner samt utvärdering och omarbetning.

Vi arbetar med mekanismerna genom undersökningar och diskussioner i små grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: